Brukerkonferansen

2021

Vi spiller inn konferansen og legger den tilgjengelig for deg fra fredag 18. februar.

Brukerkonferansen før jul ble dessverre avlyst. Men behovet for informasjon rundt den nye versjonen er selvsagt til stede, så derfor vil vi spille inn Brukerkonferansen og gjøre den tilgjengelig på video fredag 18. februar. Da kan velge selv når du ønsker å se den og du kan se så mange ganger du ønsker.

Meny