Vårt selskap har vært bruker av Maestro Årsoppgjør og Maestro Konsern siden 1994

Vårt selskap har vært bruker av Maestro siden 1994. Det har vært en rivende utvikling fra den tid. Videreutvikling og forbedringer i programmet har vært store og gode. Vi har i løpet av disse årene kommet med mange forslag til forbedringer og endringer, som har gjort vårt arbeid enklere og mer effektivt. Våre meninger er blitt hørt og gjennomført, ofte mye bedre enn det vi har foreslått, samt at endringene er blitt gjort raskt. Vi er godt fornøyd med både rask og god oppfølging ved uklarheter, samt at programmet videreutvikles både med hensyn til funksjoner, men også at kvaliteten er svært god med lite feil. Programmet kan anbefales på det sterkeste.

Bernt Atle Enger, Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører,
Pro-Revisjon, Kristiansand

Vårt selskap har vært bruker av Maestro Årsoppgjør og Maestro Konsern siden 1994

Vårt selskap har vært bruker av Maestro siden 1994. Det har vært en rivende utvikling fra den tid. Videreutvikling og forbedringer i programmet har vært store og gode. Vi har i løpet av disse årene kommet med mange forslag til forbedringer og endringer, som har gjort vårt arbeid enklere og mer effektivt. Våre meninger er blitt hørt og gjennomført, ofte mye bedre enn det vi har foreslått, samt at endringene er blitt gjort raskt. Vi er godt fornøyd med både rask og god oppfølging ved uklarheter, samt at programmet videreutvikles både med hensyn til funksjoner, men også at kvaliteten er svært god med lite feil. Programmet kan anbefales på det sterkeste.

Bernt Atle Enger, Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører,
Pro-Revisjon, Kristiansand

Vårt selskap har vært bruker av Maestro Årsoppgjør og Maestro Konsern siden 1994

Vårt selskap har vært bruker av Maestro siden 1994. Det har vært en rivende utvikling fra den tid. Videreutvikling og forbedringer i programmet har vært store og gode. Vi har i løpet av disse årene kommet med mange forslag til forbedringer og endringer, som har gjort vårt arbeid enklere og mer effektivt. Våre meninger er blitt hørt og gjennomført, ofte mye bedre enn det vi har foreslått, samt at endringene er blitt gjort raskt. Vi er godt fornøyd med både rask og god oppfølging ved uklarheter, samt at programmet videreutvikles både med hensyn til funksjoner, men også at kvaliteten er svært god med lite feil. Programmet kan anbefales på det sterkeste.

Bernt Atle Enger, Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører,
Pro-Revisjon, Kristiansand

Vårt selskap har vært bruker av Maestro Årsoppgjør og Maestro Konsern siden 1994

Vårt selskap har vært bruker av Maestro siden 1994. Det har vært en rivende utvikling fra den tid. Videreutvikling og forbedringer i programmet har vært store og gode. Vi har i løpet av disse årene kommet med mange forslag til forbedringer og endringer, som har gjort vårt arbeid enklere og mer effektivt. Våre meninger er blitt hørt og gjennomført, ofte mye bedre enn det vi har foreslått, samt at endringene er blitt gjort raskt. Vi er godt fornøyd med både rask og god oppfølging ved uklarheter, samt at programmet videreutvikles både med hensyn til funksjoner, men også at kvaliteten er svært god med lite feil. Programmet kan anbefales på det sterkeste.

Bernt Atle Enger, Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører,
Pro-Revisjon, Kristiansand

Meny