Agenda

Kl. 11.15    Registrering

Med servering av Meets Street Food Buffet

Kl. 12.00   Oppstart konferanse

Tema for dagen:

 • Elektronisk signering
 • Kundetiltak
 • Hvitvasking
 • Anti-terrorfinansiering

Kl. 15.30   Ferdig for dagen

 

 

 

Her møter du

 • Maestro/Signant
  • Tiltak ved etablering av kundeforhold (Kundekontroll)
  • Andre nyheter
 • KPMG 360° Security Ecosystem
  • Digitale trusler og tiltak mot terrorfinansiering
 • Advokatfirmaet Økland & Co AS
  • Bruk av Signant
 • Buypass AS
  • Virksomhetssignering
 • Vipps AS
  • BankID AML (Anti Money Laundering)

Innlegg og foredragsholdere

KPMG – Tor Indstøy og Stian Ervik

               

Tor Indstøy har bakgrunn i finansindustrien, har jobbet tett med verdens største finansielle organisasjoner og er en aktiv bidragsyter til regulatoriske rammeverk i forskjellige standardiseringsorganisasjoner. Tor jobber for tiden med å bygge opp en strategisk analysekapasitet for KPMG, 360° Security Ecosystem.

Stian Ervik har lang erfaring fra Midt-Østen med terrorbekjempelse. Stian bidrar til bevisstgjøring rundt fysisk- og informasjonssikkerhet på tvers av flere virksomheter. Stian leder KPMG 360° Security Ecosystem sin satsing på fysisk og operasjonell sikkerhet.

Terrorfinansiering, hvordan du er en del av utfordringen og hvilke tiltak som er effektive.

I Nasjonal trusselvurdering 2020 utgitt av PST  fremkommer det at stadig mer av den trusselaktiviteten som er rettet mot grunnleggende nasjonale interesser, foregår i det digitale rom. Det er en rekke krav og føringer for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i dag. Vi tar en analytisk vurdering av hvilke tiltak som har mest effekt.

 

Advokatfirmaet Økland & Co AS – Audun Ludvig Bollerud

Audun Ludvig Bollerud er daglig leder i Advokatfirmaet Økland og har bred erfaring fra blant annet Advokatfirmaet Ræder og Kluge Advokatfirma. Han har stor interesse for nye løsninger som kan effektivisere advokatbransjen og jobber hovedsaklig med entrepriserett, fast eiendom og restrukturering.

Hvordan bruker vi Signant?

Vi vil få et innblikk i hvordan Signant har bidratt til å effektivisere tidligere tidkrevende rutiner knyttet til gjennomføring av Kundetiltak mot klienter og generelt tidsbruk på innhenting av signaturer.

 

Buypass AS – Eivin Hansen

Eivin Hansen er Product Manager Trust Services Buypass.  Han har mer enn 20 års erfaring innenfor fagområdet eID, digital signatur og digitalisering av forretningsprosesser i alle bransjer, med spesielt fokus på produkt og forretningsutvikling i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Hvordan kan bedriften signere? Signering med utenlandske eIDèr?

Innlegget vil redegjøre om Sertifikatporteføljen og Buypass Cloud Signing Service med virksomhetssignering og eSegl – og se på hvilke potensielle anvendelsesområder som kan være aktuelle framover.

 

Vipps AS – Espen Tokerud

Espen Tokerud er produktsjef i Vipps for verdiøkende tjenester rundt ID og jobber med utvikling av nye tjenester og produkter.

Kundetiltak med BankID AML og Signant

Mange syntes anti hvitvaskings arbeidet er tidkrevende og vanskelig. Espen Tokerud forteller om BankID AML som er laget for å gjøre kundetiltakene enklere, raskere og bedre. Signant og Vipps samarbeider om å forenkle egenerklæringsskjema, signering og kundekontroll av privatpersoner og bedrifter.

 

Produktikon Maestro Årsoppgjør Produkter

Økonomisk programvare for revisorer, bedrifter og regnskapsførere.

Finn ditt produkt
Maestro brukerstøtteikon Brukerstøtte

Telefon 02575
support@maestro.no

Kundeservice
Maestro mine sider ikon Mine sider

På Mine sider får du oversikt over dine produkter og brukerstøtte.

Logg inn
Maestro kursikon Kurs

Om du er ny eller erfaren Maestro-bruker, så vil det å gå på kurs være veldig nyttig.

Finn ditt kurs