Brukerkonferansen 2021 er digital – se den her!

Brukerkonferansen og den er nå tilgjengelig for dere på YouTube. Vi har delt videoen inn i kapitler slik at du kan se de delene som er aktuelle for deg. Du kan spole, pause og se så mange ganger du vil.

Noen av de viktigste temaene er:
* SIRIUS- pilot for ny skattemelding for AS
* Maestro Avstemming – nå som eget skyprogram
* Nyheter i Maestro Sky
* Samleeksport
* Offentlig regnskap og rapportgenerator

 

 

Meny