Hva er ny skattemelding?

Ny skattemelding er på mange måter et nytt innsendingsformat, og samtidig en omstrukturering av de tradisjonelle dataene som har blitt levert inn som skattemelding, næringsoppgave og tilhørende vedleggsskjemaer.

Næringsoppgaven og vedleggsskjemaene er nå slått sammen til en samlet næringsspesifikasjon, og samtidig er den totale mengden felter forenklet og redusert. Det er likevel viktig å huske på at det ikke har skjedd noen lovendringer, så det er i det store og hele de samme dataene som tidligere som skal leveres inn.

Det nye innsendingsformatet er basert på innsending med ID-porten, og vi kan derfor nå benytte kjente påloggingsmetoder som MinID, BankID og Buypass. Det legges samtidig opp til mer kommunikasjon mellom Maestro Årsoppgjør og Skatteetaten slik at man kan få tilbakemeldinger i samtid.

Dette vil gjøre det mye lettere å få alt rett, med en gang. I tillegg legger Skatteetaten opp til at data som de allerede besitter kan deles ut via forhåndsutfylte data også for andre selskapstyper enn enkeltpersonforetak – dette er noe vi gleder oss veldig til!

Ny skattemelding for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

I Maestro er vi selvfølgelig rustet for fremtiden med ny skattemelding!

Vi var med på piloten for inntektsåret 2020, vi kjørte storskala for 2021 og vi er helt klart godt rustet når ny skattemelding for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) skal i fullskala inntektsåret 2022.

Hos oss kjører vi ny skattemelding som en helintegrert løsning. Vi har utviklet en komplett løsning for både skattemelding og næringsspesifikasjon og du får derfor alt samlet i ett og samme årsoppgjørssystem. Dette betyr at du kan beholde alle opplysninger samlet.

Vi har også utvidet skatteberegning og skattegrunnlag slik at du får mer innsikt i skatten for deg og dine klienter. Samtidig er vi integrert mot Skatteetaten sånn at du kan være helt trygg på at skatteberegningen stemmer med skatteoppgjøret.

Ny skattemelding for aksjeselskap

Vi har med stor suksess vært med på piloten for aksjeselskap for inntektsåret 2021, og går inn i inntektsåret 2022 med store ambisjoner for ny skattemelding for aksjeselskap.

Vi sikter, som vanlig, på å være et fullstendig årsoppgjørssystem som håndterer hele skattelovens kriker og kroker.

Bli med oss å skape fremtiden, sammen.

Meny