Om Maestro

I dag finner du 38 dyktige medarbeidere i Maestro.

Våre medarbeidere har solid utdanning i tillegg til arbeidserfaring og kompetanse på våre produkter. Faglig og teknisk personale jobber tett sammen for å kunne frembringe løsninger med det beste fra to verdener.

Vi har tro på at tverrfaglig arbeid og dynamisk utvikling er den beste metoden for å få frem gode produkter og tjenester. Ikke noe fra oss slipper ut i verden uten å ha vært gjennom grundig testing og kvalitetskontroll. Våre produkter kan du stole på!

I Maestro er vi opptatt av å skape fremtidens løsninger og å yte god service til alle kundene våre.

Våre viktigste aktiva er kundene og de ansatte. Kundemassen er stor og krevende, og vi setter vår ære i å lage gode løsninger for å dekke deres behov innen våre fagområder.  Vi er lydhøre for kundenes ønsker, og vi er heldige som har kunder med høy kompetanse på fagfeltet.

Det er viktig for oss å være innovative og fremtidsrettede.

Hele tiden jobber vi med nye ideer, produkter og moduler. Her ligger vi helt i front, og vi investerer mye i dette. Vi jobber tett med myndigheter og andre samarbeidspartnere, og du vil finne oss på konferanser og i prosjektgrupper i inn- og utland.

I Maestro er vi engasjerte. Vi har meninger og ideer vi gjerne deler med andre, og vi skal være med på å sette dagsorden!

Barndom

De personlige datamaskinene toger inn på norske kontorarbeidsplasser, og etter hvert også i hjemmene.  Det er slutten av 1980-tallet og flere og flere innser at man kan la maskinene gjøre en del av det kjedelige rutinearbeidet og også til å holde oversikt over større datamengder.

«Dette må vi kunne bruke til noe!» tenker noen revisorer på BI. Som tenkt så gjort, og 18. mai 1988 skrives de første kodelinjene i Maestro Årsoppgjør. Programmet blir raskt populært og stadig flere begynner å gjøre årsoppgjøret elektronisk. Samtidig utvikles det flere programmer parallelt, blant annet egne studentversjoner av bokføring og årsoppgjør, og ikke minst Maestro Konsern.

Vi befinner oss fortsatt i DOS-tiden. Windows er i sin spede barndom, men begynner å få fotfeste. I Maestro følger man utviklingen tett og ser at Windows blir tatt i bruk også blant revisorer og regnskapsførere. I 1995 er tiden moden, og første Windows-versjon av Maestro Årsoppgjør er på plass. Det drøyer flere år før konkurrentene gjør det samme.

Ungdomstid

Selskapet vokser jevnt og trutt i hele perioden og når tusenårsskiftet er tilbakelagt ser vi at nå er det på tide å utvide produktporteføljen ytterligere. I samarbeid med Dybwad Revisjon blir Maestro Revisjon en realitet.

Flere og flere kunder banker på døren og programmene blir mer og mer integrert med hverandre og også med nettjenester. Hvordan skal brukerne klare å holde oversikten i en stadig mer komplisert hverdag? Løsningen blir Maestro Klientadministrasjon som starter sin karriere i 2005.

Unge voksne

I mange år, for ikke si tiår, har vi alle jobbet mot det papirløse kontor. De fleste har opplevd at papirmengden i hvert fall ikke går ned. Vi må jo lagre alt vi har på en sikker måte. Men, en liten revolusjon er på gang, det åpnes for å lagre mer og mer elektronisk. Skanneren bruker vi mer enn noen gang.

Hvordan skal vi løse utfordringene med sikker lagring og signering av dokumenter uten at det skal ut på papir først? Og hvordan skal vi få til en effektiv signeringsprosess? Vi passerer 2011 og noe begynner å skje på den elektroniske id-fronten i Norge. De fleste voksne i landet har BankId, og den blir brukt til stadig mer enn å logge seg inn i nettbanken.

“Her kan vi få til en god løsning!” tenker vi. Maestro tar et stort løft og lanserer Norges eneste løsning for elektronisk signatur i pdf med BankId, Signant.

Resten av historien er ikke skrevet ennå, men det er god grunn til å følge med Maestro videre!