Kundehistorier

Vekst Revisjon logo

Maestro Revisjon er et fleksibelt og effektivt verktøy

Maestro er en lydhør markedsledende aktør som leverer et enkelt, effektivt verktøy med full integrasjon mellom de enkelte programmene.

Per Michelsen er partner i Vekst Revisjon

Per Michelsen er partner i Vekst Revisjon AS som er tilsammen 20 medarbeidere i et kontorfellesskap i Oslo. Han har benyttet Maestro Revisjon i en årrekke men er også bruker av Maestro Årsoppgjør og Maestro Klientadmin, og drar dermed nytte av integrasjonen mellom programmene.

 

Pedagogisk oppbygd – så enkelt at selv partner kan bruke det

– Maestro Revisjon er et fleksibelt og effektivt verktøy med lav brukerterskel, hvor du selv bestemmer graden av bruken av automatikk og funksjonalitet. Programmet er bygd på en pedagogisk måte der man intuitivt ”ser” hele revisjonsprosessen i ett bilde. Dette medfører at opplæringsprosessen for så vel nyansatte som partnere tar kort tid. Hjelpefunksjoner og ISA’ene tilgjengelig hele tiden og hjelper når du står fast. Revisorer som tidligere har benyttet annet datametodikkprogram ser fort programmets muligheter og tar overgangen til Maestro Revisjon meget lett. Gjennom programmets konklusjons- og partnermodul, sammen med implementering av papirløst arkiv, kan partner sitte hvor som helst i verden og lett ”se” hva medarbeider har tenkt i og i tillegg se medarbeiders dokumentasjon av utførte handlinger. Dette gir partner et korrekt beslutningsunderlag for revisjonsberetningen, sier Per Michelsen.

Tett samarbeid med brukerne

– Ved å benytte seg av erfaring og kompetanse fra flere uavhengige revisjonsselskaper, har programmet fått en solid revisjonsfaglig bredde og kvalitetsstempel. Samarbeidet med brukerne vises spesielt på funksjonalitet, fleksibilitet og effektivitet. Ved å ta i bruk Maestro Revisjon på alle kunder, uansett typer bransjer og størrelse, har vi et verktøy der en annen medarbeider ved sykdom på få minutter kan sette seg inn i kunden og fortsette revisjonsprosessen. Revisjonsprogrammet er effektivt og skreddersydd. Som håndverkere vet vi at et godt arbeidsverktøy er halve jobben, sier Per Michelsen.

Integrasjon mellom Maestro Årsoppgjør og Maestro Revisjon

Fordelen for en bruker som har Maestro Årsoppgjør er at man kan utveksle av data mellom de to programmene. Saldobalansen kan enkelt overføres fra Maestro Årsoppgjør til Maestro Revisjon for deretter kunne benyttes i bl.a. Maestro Revisjons analyser og vesentlighetsvurderinger. Alle tilleggsposteringene kan foretas i Maestro Revisjon når man utfører de relevante handlingene, for deretter å overføres på sekundet til Maestro Årsoppgjør. Dette medfører at avdekkede feil blir dokumentert og samsvarende i begge systemer. Videre kan man enkelt måle korrigerte og ukorrigerte feil opp mot vesentlighetsgrensen. Med Maestros Klientadministrasjon legges mye data legges inn kun en gang med oppdatering på alle underkataloger. Man får også en meget ryddig oversikt over datakatalogene der man kan hente opp datasett tilbake i tid hvis ønskelig, uten å tenke på versjoner mv. Videre kan man registrere timer og fakturere i Maestro Klientadministrasjon, i tillegg til flere andre funksjoner. Totalt sett gir dette en betydelig tidsbesparelse og høy grad av effektivitet. Dette ser Michelsen som en stor fordel i et marked der en viktig konkurransefaktor er kostnadseffektiv revisjon.


Per Michelsen, Vekst Revisjon AS