Kundehistorier

Østfold Energi logo

Maestros systemer – et godt hjelpemiddel

Vi benytter Maestro Årsoppgjør, Klientadministrasjon og Konsern.

Østfold Energi AS har vært kunde sammenhengende fra 1997, året da skattereformen for kraftforetak ble innført.

Selskapet benytter Maestro Årsoppgjør, Klientadministrasjon og Konsern. Østfold Energi AS fører regnskap for egne datterselskaper og andre selskap vi har eierinteresser i. Dette gjelder både AS’er, TS’er og DA’er. Det har gjennom årene blitt utført både fusjoner, fisjoner, kjøp og salg.

Kraftverk er den mest kapitalkrevende virksomhet på land, er hardere beskattet enn petroleumsvirksomheten, har mange særskatter og er underlagt strenge reguleringer og store detaljeringskrav på driftsmiddelsiden. Myndighetene har vært kreative og laget stadige endringer.

I den sammenheng har vi fra tid til annen vært pilotkunde for Maestro med å bidra til å utvikle og teste nyhetene. Maestros systemer har hele tiden vært et godt hjelpemiddel, både i budsjett- og årsavslutningssammenheng. Det er også enkelt å utveksle datasett med revisor, så mye kan løses elektronisk.

 

Enid Thorsen, Finanskonsulent, Østfold Energi