Kundehistorier

Vi benytter Maestro Klient, Maestro Årsoppgjør og Maestro Revisjon på grunn av den gode integreringen mellom programmene

I tillegg blir vi også hørt og kan komme med innspill.

Vi benytter Maestro Klient, Maestro Årsoppgjør og Maestro Revisjon på grunn av den gode integreringen mellom programmene, lav brukerterskel og den store fleksibiliteten programmene gir oss i en hektisk arbeidshverdag. I tillegg blir vi også hørt og kan komme med innspill som kan gjøre programmene ennå bedre. Det at vi kan bruke én programpakke til både CRM-system, tidsregistrering, budsjettering, fakturering, administrering av datasett, revisjon og årsoppgjør er av stor verdi for oss.

 

Rune Elnæs, Statautorisert Revisor, Hverven Revisjon