Komplett avstemming

Utfør en komplett avstemming av alle nødvendige konti. Utgangspunktet for avstemmingen er saldobalansen, du velger avstemmingsmetode. Benytter du regnskapsintegrasjon kan du hente direkte fra regnskapsystemet.

Alt samlet på ett sted

Ikke kast bort tiden på å dobbeltlagre dokumentasjon på flere steder. Vi samler alt på ett sted! Det er ingen begrensning på hva slags dokumenter du kan legge til.

God oversikt over fremdrift

Dashbordet gir deg god oversikt over løpende status i avstemmingsarbeidet. Med mulighet for å se alle opprettede avstemminger for regnskapsåret og status per måned har du full oversikt.

Meny