Programvaren er faglig forankret og videreutvikles i samarbeid med revisorer.

Fleksibilitet og rød tråd

Revisor bestemmer selv rekkefølgen på handlingene i revisjonsprosessen. Fleksibiliteten gir muligheter til å tilpasse revisjonen til sin egen arbeidsmåte. Det legges ikke strenge føringer for utøvelsen av revisjonsarbeidet. Programmet har fokus på risikodrevet revisjon, og gir en rød tråd i revisjonen fra planleggingsfase til revisjonsberetning.

Feilsammendrag

Bildet viser et sammendrag av registrerte feil oppdaget under revisjonen.
Det er sporbarhet tilbake til handlingene hvor de er registrert.
Feilkorrigeringene kan også overføres til tilleggsposteringsbildet i Maestro Årsoppgjør.

Kvalitet og forankring

Programmet er utviklet i samarbeid med revisorer og har en solid revisjonsfaglig forankring. Maestro benytter erfaring og kompetanse fra flere uavhengige revisjonsselskaper og har kontinuerlig tett samarbeid med utvalgte brukere. Dette sørger for bredde og at produktet fungerer godt for ulike brukere med ulike behov.

Meny