Datasetthåndtering

Klientopplysningene flyter fra Klientadmin og ned i de øvrige Maestro fagsystemene. Under hver klient finner du tilhørende datasett for de ulike årene. Klientadmin tar vare på historikken for de ulike årene og sørger for at du åpner de ulike datasettene i riktig versjon.

Kontaktopplysninger

I Klientadmin oppdaterer og vedlikeholder du klientopplysninger. Disse vil igjen flyte ned på datasettnivå og oppdateres også her. For eldre datasett kan du selvsagt velge å beholde de eksisterende klientopplysningene slik at kundens historikk bevares. Dette gjør at du kun trenger å oppdatere på ett sted.

Elektronisk signering

Du kan enkelt, ved å høyreklikke på et pdf-dokument, sende dokumentet til elektronisk signering med Bankid eller Buypass. Etter at et dokument er sendt, kan man enkelt følge signaturprosessen i et eget statusbilde. Signerte dokumenter vil arkiveres direkte i dokumentarkivet.

Meny