Kurskalender

Alle kurs fra Maestro

Informasjon vedrørende kursavvikling i forbindelse med Corona-situasjonen

Velkommen til Maestro-kurs hos vår kursromleverandør Glasspaper sine kurssenter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi forsikrer at myndighetenes anbefalinger for ansvarlig håndtering av covid-19 blir godt ivaretatt.

Informasjonen her gir et innblikk i de forholdsregler vi har tatt for å minimere risikoen for smitte i kurslokaler, samtidig som vi sikrer at våre kunder kommer i mål med sin kompetanseheving på kurs i Maestros programvare.

 

 

Hvorfor vi kjører fysiske kurs i tillegg til nettkurs

 • Kursene våre er i stor grad basert på interaksjon mellom kursholder og kursdeltagere.
 • Kursholder tilpasser kursene etter deltagernes kunnskap, behov og nivå, og kan gå rundt for å rettlede under oppgaver som det jobbes med underveis.
 • Kursene er ikke kun tekniske, men tungt faglig forankret, som igjen taler for kontinuerlig dialog og tilpasning underveis i kursene.
 • Kurs kan kjøres via nettbaserte hjelpemidler, men det gjør det vanskelig å få god dialog mellom kursdeltagere og kursholder, da færre tar ordet i slike situasjoner, og kursholder mister muligheten til å følge med på non-verbal kommunikasjon m.m.

Tiltak på kurssenter og i kursrom

 • Informasjonsplakater fra FHI om avstand og hygiene henger godt synlig i alle lokaler
 • Alle besøkende får informasjon om gjeldende smittevernregler ved innsjekking
 • Det er minst 1 meter avstand mellom sitteplasser
 • Antibac står ved inngangen til alle lokaler og i alle klasserom
 • Rengjøringsfrekvensen er økt i alle lokaler
 • Overflater med hyppig berøring blir vasket/desinfisert flere ganger daglig
 • Kurs-PCer blir desinfisert i forkant av hvert kurs
 • Våre ansatte og instruktører bruker ikke munnbind per i dag
 • Det er frivillig for våre kunder å bruke munnbind i våre lokaler

Viktig informasjon til kursdeltagere

 • Kursdeltagere  følge FHI sine regler vedrørende smittevern.
 • Oppdatert informasjon finner du også på https://helsenorge.no/koronavirus
 • Dersom du har sykdomssymptomer eller har vært i kontakt med covid-19 smittede, ber vi deg ta kontakt med oss for ombooking/endring av din bestilling. Vi har digitale løsninger å tilby som alternativ for noen av våre kurstyper.
 • Retningslinjene i forbindelse med covid-19 oppdateres stadig, og situasjoner kan oppstå på relativt kort varsel som kan medføre endringer.
 • Alle kunder som blir berørt av endringer i forhold til smittevernsrestriksjoner vil bli kontaktet av oss fortløpende.

 

Bedriftsinterne kurs

Vi anbefaler i større grad enn vanlig å se på mulighetene til å arrangere bedriftsinterne kurs, sett i lys av dagens situasjon:

 • Det vil være mindre utfordringer knyttet til transport til/fra kurslokaler.
 • Alle kurs tilpasset bedriftens og ansattes behov og nivå.
 • Vi anbefaler selskap om å gå sammen om bedriftsinterne kurs, f.eks invitere samarbeidspartnere og/eller andre avdelinger til å samarbeide om avvikling av kurs i egne lokaler.

Maestro avholder bedriftsinterne kurs på forespørsel. Disse kursene kan i større grad rettes mot bedriftens spesifikke behov og det faglige nivået på kurset tilpasses kurs- deltakerne. Bedriftsinterne kurs avholdes normalt når det er flere deltakere fra samme bedrift.

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i følgende programmer:

MAESTRO ÅRSOPPGJØR

MAESTRO REVISJON

MAESTRO KONSERN

Vi skreddersyr gjerne et kursopplegg for din bedrift. Ta kontakt med oss for en avtale.

Telefon 02575

KURS@MAESTRO.NO

KONTAKTSKJEMA

Kurssteder

I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim holder vi våre kurs hos Glasspaper, som har moderne kurslokaler sentralt byene.

I Ålesund har vi kurslokale hos Ålesund Data.

I Kristiansand har vi kurslokale hos AOF Agder.

Kursrommene er lagt til rette for god undervisning med maks 12 stykker på hvert kurs, og alle pc`er er oppdatert med Maestros programvare.

I pausene er det kaffe og forfriskninger utenfor kurslokalet, lunsj er selvfølgelig inkludert i kursavgiften.

VEIBESKRIVELSER Kurssted.

Oslo – Glasspaper
Brynsveien 12, 0667 Oslo
Tlf: 23 24 69 00

Kurslokalene ligger sentralt på Bryn i Oslo. Du kan kjøre kollektivt med tog, t-bane eller buss, eller kjøre selv og parkere rett ved kurslokalet. Vi anbefaler at du planlegger parkering på Parkopedia. Det er blant annet betalt parkeringsplasser ved siden av Circle K og like ved Glasspaper sine lokaler.
Link til kart.

Bergen – Glasspaper 
Sandbrogaten 5, 5003 Bergen
Tlf: 53 00 27 00

Kurslokalene ligger ytterst på Bryggen, rett bak Thon Hotel Bergen Brygge. Anbefalt parkering i Rosenkrantz parkeringshus, eller under Radisson Blu hotellet på bryggen.
Link til kart

Trondheim – Glasspaper
Strandveien 43, 7042 Trondheim
Tlf: 73 20 09 90

Kurslokalene ligger i bydel Lademoen. Det er gratis parkering på egen parkeringsplass på baksiden av bygget, men det er begrenset antall plasser og vi kan ikke garantere plass. Link til kart

 

Stavanger – Glasspaper
Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger
Tlf: 51 73 24 50

Det nye kurslokalet ligger sentralt på Forus.
Link til kart

Ålesund – Ålesund Data
Kongens gate 20, 6002 Ålesund
Link til kart

Kristiansand – AOF Agder
Tollbodgata 5, 4611 Kristiansand S
Link til kart

Praktisk informasjon

Påmelding
Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjema. Påmelding skjer fortløpende. Bekreftelse på mottatt påmelding vil bli sendt til deg på e-post.

Avmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Påmeldingen er økonomisk bindende fra og med 7 virkedager før kursstart.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lock-out, brann o.l.) gir Maestro Soft AS rett til å avlyse kurset uten erstatningsplikt overfor kursdeltakeren.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjon blir tilsendt pr. e-post i pdf-format i god tid før kurset avholdes. Deltakeren må selv skrive ut dette.

Kursavgift
Kursavgiften står oppgitt under hvert enkelt kurs. Inkludert er lunsj og forfriskninger i pausene.

Hotell og reise
Hotellopphold og reise besørges av den enkelte deltaker. Maestro har hotellavtale med Scandic Hotels. Ta kontakt på kurs@maestro.no for mer informasjon.

Kursbevis
Kursbevis blir tilsendt deltakeren i etterkant av kurset.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs inntil 3 virkedager før kursstart ved for få påmeldte.