E-learning Maestro Årsoppgjør

Nettkurs ,

Påmelding Kursinformasjon

Konsern

Nettkurs , En-til-en-kurs med kursholder

Påmelding Kursinformasjon
Kurssesongen

Vår kurssesong med oppsatte kurs strekker seg fra medio september til medio mars – da setter vi opp kurs primært på Teams, samt noen klasseromskurs i Oslo. Disse vil bli tilgjengelig på våre nettsider fra august.

Bedriftsinterne kurs

Trenger du/bedriften din kurs utenom kurssesong tilbyr vi bedriftsinterne kurs. I samarbeid med kursholder skreddersyr vi kurs etter kunden behov. Kurset kan holdes eksternt ute hos kunden eller på Teams.
For mer informasjon og pris, ta kontakt på epost kurs@maestro.no, eller telefon 02575.

Det er også mulig å sette opp 1-1-kursing direkte med kursholder, dette prises som konsulenttimer.

 

Et nybegynnerkurs med en dags varighet (6 timer) som går systematisk gjennom programmet med utgangspunkt i grunnleggende funksjonalitet, men også hva som kan være den mest fornuftige og effektive arbeidsmetoden gjennom årsoppgjøret.

Kurset gir
 • En innføring i Maestro
 • Årsoppgjørets 3 faser
 • En rød tråd – flyten i årsoppgjør
 • En anbefalt arbeidsrekkefølge
 • Ingen cases
Passer for
 • Nye brukere av programmet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer
 • De som kommer fra andre årsoppgjørs-programmer, er nye i Maestro og trenger en gjennomgang av funksjonaliteten
Oppdateringspoeng og pris
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap
 • 4 t Ikke-strukturert etterutdanning/Regnskapsføring/Annet
 • PRIS kr. 4850,-
 • Vi forbeholder oss retten til å avslyse kurs dersom det er under 5 påmeldte deltagere (Teams) eller 8 påmeldte deltagere (klasserom)
Det tilbys ulike typer kurs innenfor Maestro Revisjon

Vår erfaring er at den mest effektive kurstypen her er bedriftsinternt kurs. Da skreddersyr vi kursene til deres behov, om dere er nye i Maestro Revisjon eller har behov for fordypning eller mer spesifikke rettede kurs. Er man 3 – 4 personer eller flere som har behov for kurs, så vil man ha veldig godt utbytte av kurs internt i bedriften. Kursene holdes av praktiserende revisor med egne erfaringer, og vil ha fokus ut fra en revisors hverdag.

Grunnkurs i Revisjon

Kurset tilbys som et ordinært 6 timers kurs. Kurset er tenkt å gi deg en innføring i bruken av systemet i en praktisk hverdag for revisorer.
Det vil være en systematisk gjennomgang av systemet, med utgangspunkt i hva som oppfattes som effektiv bruk. Det vil også i løpet av kurset bli satt søkelyset på kravene i ISA-ene og hvordan dette kan ivaretas og komme til uttrykk i revisjonsmetodikken. I tillegg vil revisor få se hvordan systemet ivaretar ”den røde tråden” i revisjonsmetodikken

Videregående-/bedriftsinternt kurs

Vi anbefaler bedriftsinternt kurs dersom du/dere besitter grunnkompetansen i Maestro Revisjon, men ønsker å gå mer i dybden på programmet. Kontakt oss for nærmere avtale på telefon   02575  , eller på e-post kurs@maestro.no

Passer for
 • Er nyutdannet og skal bruke systemet for første gang
  og har behov for å få innføring i hvordan systemet
  brukes teknisk
 • Har benyttet annen revisjonsmetodikk tidligere og
  ønsker en innføring i oppbyggingen av dette systemet
 • Har ansatte og skal følge opp medarbeideres arbeid
Oppdateringspoeng og pris
 • 6 timer revisjon
 • PRIS kr. 4850,-

Kurset på 3 timer (09-12) gir en innføring i bruken av programmet og hvordan det bør bygges opp for å få en effektiv bruk. Det vil bli sett på integrering mot Maestro Årsoppgjør, i tillegg til om man har saldobalanse fra selskaper i Excel-format.

Kurset vil ha en gjennomgang av oppbyggingen av systemet, og deretter en praktisk vinkling hvor vi benytter datasett i Maestro Årsoppgjør og Excel og knytter opp data på selskapsnivå og inn i konsernnivå.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres også som bedriftsinternt kurs, og prises til kr. 2990,- pr time, normalt holder det med maksimalt 3 timer. Kurset tilpasses den enkeltes kundes behov og gjennomføres via Teams. Kontakt oss for nærmere avtale på telefon 02575, e-post kurs@maestro.no

Passer for
 • Nye brukere av Maestro Konsern
 • Personer som vurderer å bytte fra andre systemer for utarbeidelse av konsernregnskap
Oppdateringspoeng og pris

3 timer annet

Pris kr. 2950,-

Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på en dag (6 timer). Pris kr. 4850,-

Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

Anbefalt
 • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
 • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale
  lydforhold
 • Webcamera må være på under kurset, da det er et interaktivt kurs
 • Mute lyd når du ikke snakker

Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på en dag (6 timer). Pris kr. 4850,-

Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over

Anbefalt
 • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
 • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale
  lydforhold
 • Webcamera må være på under kurset, da det er et interaktivt kurs
 • Mute lyd når du ikke snakker

Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på 3 timer (09-12). Pris kr. 2950,-

Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

Anbefalt
 • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
 • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale
  lydforhold
 • Webcamera må være på under kurset, da det er et interaktivt kurs
 • Mute lyd når du ikke snakker

De fleste av våre kurs kjøres nå som interaktive kurs via Teams.
Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på våre nettkurs:

 • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
 • Bruk gjerne headset med mikrofon, for å få optimale lydforhold.

Vi vil i enkelte tilfeller sette opp fysiske kurs, da primært i Oslo. Dette vil fremkomme i vår kurskalender.

Maestro avholder bedriftsinterne kurs på forespørsel, kontakt oss på kurs@maestro.no.
Bedriftsinterne kurs vil i større grad skreddersys mot bedriftens spesifikke behov, og det faglige nivået på kurset tilpasses kursdeltakerne.
Bedriftsinterne kurs avholdes normalt når det er flere deltakere fra samme bedrift.

I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim holder vi våre kurs hos Glasspaper, som har moderne kurslokaler sentralt byene.

Vi har også mulighet til å sette opp klasseromskurs i Ålesund og Kristiansand.

Grunnet korona, smittefare og restriksjoner, har vi pr i dag kun satt opp kurs via Teams.

Påmelding
Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjema. Påmelding skjer fortløpende. Bekreftelse på mottatt påmelding vil bli sendt til deg på e-post.

Avmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Påmeldingen er økonomisk bindende fra og med 7 virkedager før kursstart.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lock-out, brann o.l.) gir Maestro Soft AS rett til å avlyse kurset uten erstatningsplikt overfor kursdeltakeren.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjon blir tilsendt pr. e-post i pdf-format i god tid før kurset avholdes. Deltakeren må selv skrive ut dette.

Kursavgift
Kursavgiften står oppgitt under hvert enkelt kurs. Inkludert er lunsj og forfriskninger i pausene.

Hotell og reise
Hotellopphold og reise besørges av den enkelte deltaker. Maestro har hotellavtale med Scandic Hotels. Ta kontakt på kurs@maestro.no for mer informasjon.

Kursbevis
Kursbevis blir tilsendt deltakeren i etterkant av kurset.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs inntil 3 virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

Nettkurs

De fleste av våre kurs kjøres nå som interaktive kurs via Teams.
Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på våre nettkurs:

 • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
 • Bruk gjerne headset med mikrofon, for å få optimale lydforhold.

Vi vil i enkelte tilfeller sette opp fysiske kurs, da primært i Oslo. Dette vil fremkomme i vår kurskalender.

Bedriftsinterne kurs

Maestro avholder bedriftsinterne kurs på forespørsel, kontakt oss på kurs@maestro.no.
Bedriftsinterne kurs vil i større grad skreddersys mot bedriftens spesifikke behov, og det faglige nivået på kurset tilpasses kursdeltakerne.
Bedriftsinterne kurs avholdes normalt når det er flere deltakere fra samme bedrift.

Kurssteder

I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim holder vi våre kurs hos Glasspaper, som har moderne kurslokaler sentralt byene.

Vi har også mulighet til å sette opp klasseromskurs i Ålesund og Kristiansand.

Grunnet korona, smittefare og restriksjoner, har vi pr i dag kun satt opp kurs via Teams.

Praktisk informasjon

Påmelding
Meld deg på ved å benytte påmeldingsskjema. Påmelding skjer fortløpende. Bekreftelse på mottatt påmelding vil bli sendt til deg på e-post.

Avmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Påmeldingen er økonomisk bindende fra og med 7 virkedager før kursstart.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lock-out, brann o.l.) gir Maestro Soft AS rett til å avlyse kurset uten erstatningsplikt overfor kursdeltakeren.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjon blir tilsendt pr. e-post i pdf-format i god tid før kurset avholdes. Deltakeren må selv skrive ut dette.

Kursavgift
Kursavgiften står oppgitt under hvert enkelt kurs. Inkludert er lunsj og forfriskninger i pausene.

Hotell og reise
Hotellopphold og reise besørges av den enkelte deltaker. Maestro har hotellavtale med Scandic Hotels. Ta kontakt på kurs@maestro.no for mer informasjon.

Kursbevis
Kursbevis blir tilsendt deltakeren i etterkant av kurset.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs inntil 3 virkedager før kursstart ved for få påmeldte.

Meny