Konsolidering

Maestro konsern hjelper deg med å konsolidere verdiene fra mor og datterselskaper slik at det enkelt kan vises i ulike typer rapporter. Dersom man har flere underkonsern, kan man også konsolidere disse inn i et «toppkonsern» i Maestro Konsern.

Elektronisk innlevering

Ved hjelp av Maestro Konsern kan man sende inn konsernregnskapet elektronisk til Brønnøysundregistrene. Det er et myndighetskrav at regnskap for mor og konsern sendes samlet. Innsendingen gjøres derfor med en kombinasjon av Maestro Konsern og Maestro årsoppgjør.

Norske og internasjonale

Maestro Konsern håndterer internasjonale konsern hvor datterselskapene opererer i ulike valutaer. Via valutaoversikten i programmet omregnes datterselskapsvalutaene til konsernvalutaen.

Meny