Ny skattemelding!

Fra årsoppgjøret 2023 må alle selskaper levere årsregnskapet med ny skattemelding.
Dette kan virke skremmende for mange revisorer og regnskapsførere. Er endringene store og hvordan vil dette gå ut over mitt arbeid og effektivitet i et allerede hektisk årsoppgjør?
De gamle RF-skjemaene byttes ut med temaer, så hvordan er konverteringer fra skjema til tema? Blir dette masse merarbeid for meg?

Vi har jobbet tett med Skatteetaten for å gjøre overgangen for deg som bruker så enkel som mulig.
De siste årsoppgjørene har vi kjørt pilotprosjekter for ny skattemelding både for AS og personlige selskaper. Alle personlige selskaper var pålagt allerede fra årsoppgjøret 2022 å levere i nytt format. Pilotprosjektene har gitt oss verdifull innsikt og gode tilbakemeldinger, slik at vi nå er svært godt rigget for at alle selskapstyper skal over på ny skattemelding.

Som alltid skal det være enkelt å levere skattemeldingen fra Maestro Årsoppgjør, og endringene i selve programmet vil ikke, for deg som bruker, oppleves som veldig store.
Har du allerede brukt Maestro på tidligere årsoppgjør vil vi tilby konvertering til ny skattemelding, slik at all data som man ta med videre automatisk blir overført til det nye formatet.
Er du helt ny bruker av Maestro Årsoppgjør har vi veldig gode regnskapsintegrasjoner og import av fjorårstall fra Altinn.

Gjennom høsten har vi flere arrangementer og kurs som gir deg mer informasjon og viser hvordan løsningen ser ut i Maestro Årsoppgjør.
Maestro-dagen er et formiddagsevent vi kjører i flere byer, og i desember har vi vår store Brukerkonferanse som holdes i Bergen og Oslo. Her vil vi ha stort fokus på ny skattemelding og du vil få mulighet til å se at endringen kanskje ikke er så skremmende som du hadde trodd.

Hva er ny skattemelding?

Ny skattemelding er på mange måter et nytt innsendingsformat, og samtidig en omstrukturering av de tradisjonelle dataene som har blitt levert inn som skattemelding, næringsoppgave og tilhørende vedleggsskjemaer.

Næringsoppgaven og vedleggsskjemaene er nå slått sammen til en samlet næringsspesifikasjon, og samtidig er den totale mengden felter forenklet og redusert. Det er likevel viktig å huske på at det ikke har skjedd noen lovendringer, så det er i det store og hele de samme dataene som tidligere som skal leveres inn.

Det nye innsendingsformatet er basert på innsending med ID-porten, og vi kan derfor nå benytte kjente påloggingsmetoder som MinID, BankID og Buypass. Det legges samtidig opp til mer kommunikasjon mellom Maestro Årsoppgjør og Skatteetaten slik at man kan få tilbakemeldinger i samtid.

Dette vil gjøre det mye lettere å få alt rett, med en gang. I tillegg legger Skatteetaten opp til at data som de allerede besitter kan deles ut via forhåndsutfylte data også for andre selskapstyper enn enkeltpersonforetak – dette er noe vi gleder oss veldig til!

Ny skattemelding for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

I Maestro er vi selvfølgelig rustet for fremtiden med ny skattemelding!

Vi var med på piloten for inntektsåret 2020, vi kjørte storskala for 2021 og vi er helt klart godt rustet når ny skattemelding for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) skal i fullskala inntektsåret 2022.

Hos oss kjører vi ny skattemelding som en helintegrert løsning. Vi har utviklet en komplett løsning for både skattemelding og næringsspesifikasjon og du får derfor alt samlet i ett og samme årsoppgjørssystem. Dette betyr at du kan beholde alle opplysninger samlet.

Vi har også utvidet skatteberegning og skattegrunnlag slik at du får mer innsikt i skatten for deg og dine klienter. Samtidig er vi integrert mot Skatteetaten sånn at du kan være helt trygg på at skatteberegningen stemmer med skatteoppgjøret.

Ny skattemelding for aksjeselskap

Vi har med stor suksess vært med på piloten for aksjeselskap for inntektsåret 2021, og går inn i inntektsåret 2022 med store ambisjoner for ny skattemelding for aksjeselskap.

Vi sikter, som vanlig, på å være et fullstendig årsoppgjørssystem som håndterer hele skattelovens kriker og kroker.

Bli med oss å skape fremtiden, sammen.

Meny