Leverandørinfo

For å få en rask og sikker behandling av fakturaer fra våre leverandører har vi satt opp retningslinjer som må følges.

Fakturalevering

Vi har tilrettelagt for mottak av fakturaer elektronisk:
Primært ønsker vi fakturaer levert på EHF-formatet.
Vår PEPPOL-id er 9908:848072222.

Dersom dere ikke har den løsningen ennå ber vi om at fakturaer sendes på epost til faktura@maestro.no.

Fakturamottaker

Orgnr NO 848 072 222 MVA Foretaksregisteret
Maestro Soft AS

Fakturaadresse

Maestro Soft AS
Postboks 403 Skøyen
0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse

Maestro Soft AS
Karenslyst alle 8 B
0278 Oslo

Betingelser

Vår standard betalingsbetingelse for innkjøp er netto pr 30 dager.
Vi ber om at bestillers navn angis på faktura.