Betingelser

Fakturering

Ved kjøp av Maestro programvare faktureres kunden innkjøpspris og lisenskostnad.
Årlig lisens faktureres forskuddsvis primo januar hvert år.

Oppsigelse

Evt oppsigelse av Maestro programvare må være skriftlig og sendes til salg@maestro.no.
Oppsigelse for lisens for kommende år må være Maestro i hende senest 30. september året før.

Maestros standard vilkår gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

Maestro Generelle vilkår

Databehandleravtale