Årsoppgjør

Kom i gang med Maestro Årsoppgjør - grunnkurs

Et nybegynnerkurs med en dags varighet som går systematisk gjennom programmet med utgangspunkt i grunnleggende funksjonalitet, men også hva som kan være den mest fornuftige og effektive arbeidsmetoden gjennom årsoppgjøret.

Kurset gir:

* En innføring i Maestro

* Årsoppgjørets 3 faser

* En rød tråd – flyten i årsoppgjør

* En anbefalt arbeidsrekkefølge

* Ingen cases

Kurset passer for

 • Nye brukere av programmet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer
 • De som kommer fra andre årsoppgjørsprogrammer, er nye i Maestro og trenger en gjennomgang av funksjonaliteten

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Årsoppgjør i praksis - 2 dagers kurs

Et praktisk rettet kurs over to dager som går gjennom oppbyggingen av et årsoppgjør med fokus på en logisk gjennomføring fra a til å, og å utnytte systemet og dets funksjoner og finesser. I den praktiske gjennomgangen vil sentrale regnskaps- og skatteregler bli belyst, slik at man ser hvordan faget henger sammen med systemet og utarbeidelse av årsoppgjør.

* Årsoppgjørcase, der man lager et helt årsoppgjør basert på fjorårets årsoppgjør

* Man jobber seg gjennom årsoppgjøret steg for steg

* Ser på ligningspapirer og koblinger

* Gjennomgang av de mest sentrale ligningspapirene

* Lærer seg å utnytte systemet og alle funksjoner i årsoppgjørprogrammet

Kurset passer for

 • Nye brukere av programmet, og som ønsker å få en praktisk veiledning i systemet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer, som trenger å få praktisk læring ved bruk av systemet
 • De som har laget årsoppgjør i Maestro tidligere, men synes det er vanskelig å få oversikten og en god flyt i årsoppgjørsarbeidet.

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 4 t Skatt
 • 4 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Videregående kurs – nyheter og funksjonalitet

Det blir fokusert på tekniske endringer i årets programversjon, samt på endringer i skatte- og regnskapsregler, og hvordan dette kommer til uttrykk i årets versjon av Maestro Årsoppgjør.

* Nyheter – både faglig og funksjonalitet

* Eksempel-basert

* Fokus på sentrale områder i Maestro for nytt år

* Ingen gjennomgang av grunnleggende funksjoner - forutsettes kjent når man har utarbeidet årsoppgjør i Maestro tidligere år

Kurset passer for

 • De som rimelig godt kjent med systemet, men har behov for litt mer «kjøtt på beinet»
 • De som ønsker en oppdatering/oppfriskning fra årsoppgjøret i fjor, samt å lære noe nytt – både teknisk og faglig
 • De som ønsker en «flying start» på nytt årsoppgjør, fordi det er ett år siden sist.
 • Regnskapsførere/Revisorer/økonomer med mye erfaring fra årsoppgjør i andre systemer.

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 3 t Annet
 • 1,5 t Skatt
 • 1,5 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Dypdykk i Maestro - Fordypningskurs

Kurset er et dagskurs og er tenkt å gi en dypere forståelse av bruk og funksjonalitet når det gjelder flere temaer i systemet. Hovedtemaer som blir tatt opp er blant annet offentlig regnskapsmodul med noter i årsoppgjøret og endringer av layout av rapporter i rapportgeneratoren. I tillegg vil også temaer som elektronisk signering, kontantstrømanalyse mv bli tatt opp.

* Vi vil se hvordan man kan utnytte automatikken i systemet og lage egne notemaler ved utarbeidelse av noter til offentlig regnskap

* Gjennomgang av andre deler av offentlig regnskap, som enkle endringer av rapporter, oppbyggingen for innsendelse til Altinn og hvordan elektronisk signatur Signant kan benyttes

* Kurset har fokus på en detaljert gjennomgang av oppbyggingen av disse temaene, og vil ha enkelte praktiske case/visninger for å få bedre kunnskap om disse delene av Maestro Årsoppgjør

Kurset passer for

 • de som har brukt Maestro Årsoppgjør i flere år, og som ønsker mer ”kjøtt på beinet” når det gjelder disse temaene
 • de som ønsker mer trygghet i å endre rapporter, lage noter og utarbeide dokumenter i årsoppgjøret

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

 

Produktikon Maestro Årsoppgjør Produkter

Økonomisk programvare for revisorer, bedrifter og regnskapsførere.

Finn ditt produkt
Maestro brukerstøtteikon Brukerstøtte

Telefon 02575
support@maestro.no

Kundeservice
Maestro mine sider ikon Mine sider

På Mine sider får du oversikt over dine produkter og brukerstøtte.

Logg inn
Maestro kursikon Kurs

Om du er ny eller erfaren Maestro-bruker, så vil det å gå på kurs være veldig nyttig.

Finn ditt kurs