Årsoppgjør

Kom i gang med Maestro Årsoppgjør

Et nybegynnerkurs med en dags varighet (6 timer) som går systematisk gjennom programmet med utgangspunkt i grunnleggende funksjonalitet, men også hva som kan være den mest fornuftige og effektive arbeidsmetoden gjennom årsoppgjøret. Kurset gir: * En innføring i Maestro * Årsoppgjørets 3 faser * En rød tråd – flyten i årsoppgjør * En anbefalt arbeidsrekkefølge * Ingen cases

Kurset passer for

 • Nye brukere av programmet
 • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer
 • De som kommer fra andre årsoppgjørsprogrammer, er nye i Maestro og trenger en gjennomgang av funksjonaliteten

Oppdateringspoeng

Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

 • 4 t Annet
 • 1 t Skatt
 • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

  NETTKURS Kom i gang med Maestro Årsoppgjør

  Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på en dag (6 timer).

  Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

  Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på dette nettkurset:

  • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
  • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale lydforhold
  • Ha gjerne webkamera på
  • Mute lyd når du ikke snakker

  Kurset gir oppdateringspoeng på samme linje som det vanlig Kom i gang-kurset.

  Påmeldingen er personlig, og gjelder kun for én person. Det er ikke mulighet til å dele kurset med kollegaer, eller la de følge med på kurset i bakgrunnen.

  Årsoppgjør i praksis

  Et praktisk rettet kurs over to dager (12 timer) som går gjennom oppbyggingen av et årsoppgjør med fokus på en logisk gjennomføring fra a til å, og å utnytte systemet og dets funksjoner og finesser. I den praktiske gjennomgangen vil sentrale regnskaps- og skatteregler bli belyst, slik at man ser hvordan faget henger sammen med systemet og utarbeidelse av årsoppgjør.

  * Årsoppgjørcase, der man lager et helt årsoppgjør basert på fjorårets årsoppgjør

  * Man jobber seg gjennom årsoppgjøret steg for steg

  * Ser på ligningspapirer og koblinger

  * Gjennomgang av de mest sentrale ligningspapirene

  * Lærer seg å utnytte systemet og alle funksjoner i årsoppgjørprogrammet

  Kurset passer for

  • Nye brukere av programmet, og som ønsker å få en praktisk veiledning i systemet
  • Nyutdannede regnskapsførere/revisorer, som trenger å få praktisk læring ved bruk av systemet
  • De som har laget årsoppgjør i Maestro tidligere, men synes det er vanskelig å få oversikten og en god flyt i årsoppgjørsarbeidet.

  Oppdateringspoeng

  Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

  • 4 t Annet
  • 4 t Skatt
  • 4 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

  Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

   NETTKURS Årsoppgjør i praksis

   Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams over to dager (12 timer).

   Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

   Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på dette nettkurset:

  • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
  • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale lydforhold
  • Ha gjerne webkamera på
  • Mute lyd når du ikke snakker
  • Kurset gir oppdateringspoeng på samme linje som det vanlig Årsoppgjør i praksis-kurset.

   Påmeldingen er personlig, og gjelder kun for én person. Det er ikke mulighet til å dele kurset med kollegaer, eller la de følge med på kurset i bakgrunnen.

   Videregående kurs Årsoppgjør

   Kurset har en varighet på en dag (6 timer). Det blir fokusert på tekniske endringer i årets programversjon, samt på endringer i skatte- og regnskapsregler, og hvordan dette kommer til uttrykk i årets versjon av Maestro Årsoppgjør.

   * Nyheter – både faglig og funksjonalitet

   * Eksempel-basert

   * Fokus på sentrale områder i Maestro for nytt år

   * Ingen gjennomgang av grunnleggende funksjoner - forutsettes kjent når man har utarbeidet årsoppgjør i Maestro tidligere år

   Kurset passer for

   • De som rimelig godt kjent med systemet, men har behov for litt mer «kjøtt på beinet»
   • De som ønsker en oppdatering/oppfriskning fra årsoppgjøret i fjor, samt å lære noe nytt – både teknisk og faglig
   • De som ønsker en «flying start» på nytt årsoppgjør, fordi det er ett år siden sist.
   • Regnskapsførere/Revisorer/økonomer med mye erfaring fra årsoppgjør i andre systemer.

   Oppdateringspoeng

   Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

   • 3 t Annet
   • 1,5 t Skatt
   • 1,5 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

   Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

    NETTKURS Videregående kurs Årsoppgjør

    Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på en dag (6 timer).

    Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

    Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på dette nettkurset:

    • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
    • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale lydforhold
    • Ha gjerne webkamera på
    • Mute lyd når du ikke snakker

    Kurset gir oppdateringspoeng på samme linje som det vanlige videregående-kurset.

    Påmeldingen er personlig, og gjelder kun for én person. Det er ikke mulighet til å dele kurset med kollegaer, eller la de følge med på kurset i bakgrunnen.

    Årsoppgjør Fordypningskurs

    Kurset er et dagskurs (6 timer) og er tenkt å gi en dypere forståelse av bruk og funksjonalitet når det gjelder flere temaer i systemet. Hovedtemaer som blir tatt opp er blant annet offentlig regnskapsmodul med noter i årsoppgjøret og endringer av layout av rapporter i rapportgeneratoren. I tillegg vil også temaer som elektronisk signering, kontantstrømanalyse mv bli tatt opp.

    * Vi vil se hvordan man kan utnytte automatikken i systemet og lage egne notemaler ved utarbeidelse av noter til offentlig regnskap

    * Gjennomgang av andre deler av offentlig regnskap, som enkle endringer av rapporter, oppbyggingen for innsendelse til Altinn og hvordan elektronisk signatur Signant kan benyttes

    * Kurset har fokus på en detaljert gjennomgang av oppbyggingen av disse temaene, og vil ha enkelte praktiske case/visninger for å få bedre kunnskap om disse delene av Maestro Årsoppgjør

    Kurset passer for

    • de som har brukt Maestro Årsoppgjør i flere år, og som ønsker mer ”kjøtt på beinet” når det gjelder disse temaene
    • de som ønsker mer trygghet i å endre rapporter, lage noter og utarbeide dokumenter i årsoppgjøret

    Oppdateringspoeng

    Kurset gir følgende oppdateringspoeng i forhold til autorisasjonen som regnskapsfører/revisor:

    • 4 t Annet
    • 1 t Skatt
    • 1 t Regnskap/Årsoppgjør/Finansregnskap

     

    Det er for tiden ingen tilgjengelige kurs, men registrer deg her så tar vi kontakt når vi har nye kurs tilgjengelig.

     NETTKURS Årsoppgjør Fordypningskurs

     Kurset kjøres som interaktivt kurs via Teams med varighet på en dag (6 timer).

     Kursinnhold og oppbygging vil være det samme som det klasseromsbaserte kurset over.

     Anbefalinger for å få best mulig kursopplevelse på dette nettkurset:

     • Fordel med to skjermer, eller en stor skjerm.
     • Bruk gjerne headset, med mikrofon, for å få optimale lydforhold
     • Ha gjerne webkamera på
     • Mute lyd når du ikke snakker

     Kurset gir oppdateringspoeng på samme linje som det vanlige fordypningskurset.

     Påmeldingen er personlig, og gjelder kun for én person. Det er ikke mulighet til å dele kurset med kollegaer, eller la de følge med på kurset i bakgrunnen.

     Webinar

     Her legger vi ut webinarer om aktuelle tema.
     Produktikon Maestro Årsoppgjør Produkter

     Økonomisk programvare for revisorer, bedrifter og regnskapsførere.

     Finn ditt produkt
     Maestro brukerstøtteikon Brukerstøtte

     Telefon 02575
     support@maestro.no

     Kundeservice
     Maestro mine sider ikon Mine sider

     På Mine sider får du oversikt over dine produkter og brukerstøtte.

     Logg inn
     Maestro kursikon Kurs

     Om du er ny eller erfaren Maestro-bruker, så vil det å gå på kurs være veldig nyttig.

     Finn ditt kurs