Det tilbys ulike typer kurs innenfor Maestro Revisjon

Vår erfaring er at den mest effektive kurstypen her er bedriftsinternt kurs. Da skreddersyr vi kursene til deres behov, om dere er nye i Maestro Revisjon eller har behov for fordypning eller mer spesifikke rettede kurs. Er man 3 – 4 personer eller flere som har behov for kurs, så vil man ha veldig godt utbytte av kurs internt i bedriften. Kursene holdes av praktiserende revisor med egne erfaringer, og vil ha fokus ut fra en revisors hverdag.

Grunnkurs i Revisjon

Kurset tilbys som et ordinært 6 timers kurs. Kurset er tenkt å gi deg en innføring i bruken av systemet i en praktisk hverdag for revisorer.
Det vil være en systematisk gjennomgang av systemet, med utgangspunkt i hva som oppfattes som effektiv bruk. Det vil også i løpet av kurset bli satt søkelyset på kravene i ISA-ene og hvordan dette kan ivaretas og komme til uttrykk i revisjonsmetodikken. I tillegg vil revisor få se hvordan systemet ivaretar ”den røde tråden” i revisjonsmetodikken

Videregående-/bedriftsinternt kurs

Vi anbefaler bedriftsinternt kurs dersom du/dere besitter grunnkompetansen i Maestro Revisjon, men ønsker å gå mer i dybden på programmet. Kontakt oss for nærmere avtale på telefon   02575  , eller på e-post kurs@maestro.no

Passer for
 • Er nyutdannet og skal bruke systemet for første gang
  og har behov for å få innføring i hvordan systemet
  brukes teknisk
 • Har benyttet annen revisjonsmetodikk tidligere og
  ønsker en innføring i oppbyggingen av dette systemet
 • Har ansatte og skal følge opp medarbeideres arbeid
Oppdateringspoeng og pris
 • 6 timer revisjon
 • PRIS kr. 4850,-
Meny