Kurset på 3 timer (09-12) gir en innføring i bruken av programmet og hvordan det bør bygges opp for å få en effektiv bruk. Det vil bli sett på integrering mot Maestro Årsoppgjør, i tillegg til om man har saldobalanse fra selskaper i Excel-format.

Kurset vil ha en gjennomgang av oppbyggingen av systemet, og deretter en praktisk vinkling hvor vi benytter datasett i Maestro Årsoppgjør og Excel og knytter opp data på selskapsnivå og inn i konsernnivå.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres også som bedriftsinternt kurs, og prises til kr. 2990,- pr time, normalt holder det med maksimalt 3 timer. Kurset tilpasses den enkeltes kundes behov og gjennomføres via Teams. Kontakt oss for nærmere avtale på telefon 02575, e-post kurs@maestro.no

Passer for
  • Nye brukere av Maestro Konsern
  • Personer som vurderer å bytte fra andre systemer for utarbeidelse av konsernregnskap
Oppdateringspoeng og pris

3 timer annet

Pris kr. 2950,-
Meny