For inntektsåret 2023 skal absolutt alle skattytere over på ny skattemelding!

Ny skattemelding og tilhørende næringsspesifikasjon er inndelt etter tema som erstatter de gamle RF-skjemaene. I Maestro Årsoppgjør skal vi ha alle tema i ny skattemelding og næringsspesifikasjon, og i tillegg implementerer vi funksjonalitet for blant annet nedlastning av forhåndsutfylte verdier fra Skatteetaten, fjorårstall og revisorsignatur og vi lager egne utskrifter.

Med ny skattemelding forsvinner de ulike næringsoppgavene, og man går over til inndeling etter virksomhetstyper og regnskapsplikttyper. Maestro Årsoppgjør vil støtte alle virksomhetstyper og regnskapsplikttyper. Maestro har hatt kunder som har levert ny skattemelding helt siden piloten for fagsystemer i 2021 (for inntektsår 2020). Når vi nå kommer i gang med inntektsår 2023 er det altså fjerde året vi kjører med ny skattemelding, med andre ord; Dette kan vi!

Ønsker du en mer detaljert oversikt over funksjonaliteten tilknyttet ny skattemelding kan du finne det her .

For inntektsåret 2023 skal absolutt alle skattytere over på ny skattemelding!

Ny skattemelding og tilhørende næringsspesifikasjon er inndelt etter tema som erstatter de gamle RF-skjemaene. I Maestro Årsoppgjør skal vi ha alle tema i ny skattemelding og næringsspesifikasjon, og i tillegg implementerer vi funksjonalitet for blant annet nedlastning av forhåndsutfylte verdier fra Skatteetaten, fjorårstall og revisorsignatur og vi lager egne utskrifter.

Med ny skattemelding forsvinner de ulike næringsoppgavene, og man går over til inndeling etter virksomhetstyper og regnskapsplikttyper. Maestro Årsoppgjør vil støtte alle virksomhetstyper og regnskapsplikttyper. Maestro har hatt kunder som har levert ny skattemelding helt siden piloten for fagsystemer i 2021 (for inntektsår 2020). Når vi nå kommer i gang med inntektsår 2023 er det altså fjerde året vi kjører med ny skattemelding, med andre ord; Dette kan vi!

Ønsker du en mer detaljert oversikt over funksjonaliteten tilknyttet ny skattemelding kan du finne det her .

Meny